Wykorzystanie sterydów w podstawowych ZRM

Artykuł dostępny na portalu Ratunek24.pl: Wykorzystanie sterydów w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego.

Reklamy

Deksametazon w ratownictwie

Deksametazon, czyli popularny lek Dexaven to obok hydrokortyzonu (Corhydronu) często wykorzystywany w ratownictwie glikokortykosteryd. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego dało uprawnienia ratownikom medycznym do stosowania deksametazonu. Pielęgniarki i pielęgniarze systemu tożsame uprawnienia [...]

Anafilaksja – postępowanie ZRM „P”

Nie ma jednej definicji anafilaksji. Wg ERC zresztą ta definicja nie ma znaczenia. Naszym zadaniem jest leczyć zespół objawów, które wskazują na stan zagrożenia życia. Próba zdefiniowania The European Academy of Allergology and Clinical Immunology Nomenclature Comittee proponuje następującą definicję: Anafilaksja jest ciężką, zagrażającą życiu, uogólnioną lub układową reakcją nadwrażliwości. Charakteryzuje ją gwałtowny rozwój zagrażających [...]

Hydrokortyzon w praktyce RM

Dlaczego hydrokortyzon, a nie np. glikokortykosterydy? Pewnie dlatego, że oprócz hydrokortyzonu ZRM "P" może podać jedynie metyloprednizolon, wokół którego i tak od dłuższego czasu toczy się wiele dyskusji. Zalecany czy nie? Wiele towarzystw naukowych przedstawia dowody na przewagę działań niepożądanych nad korzyściami klinicznymi metyloprednizolonu w urazach rdzenia kręgowego. W innych przypadkach niż urazy - raczej [...]