Sedacja deksmedetomidyną w OIT

Pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii zazwyczaj wymagają sedacji z powodu skomplikowanego procesu leczenia i pielęgnacji. Sedację stosuje się, aby zmniejszyć stres spowodowany hospitalizacją, lęk oraz do minimum obniżyć ryzyko przypadkowego usunięcia, np. rurki dotchawiczej, linii naczyniowych, bądź cewników. Według Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych (SCCM) wytyczne sedacji są następujące: Pożądany poziom sedacji należy określić na [...]

Reklamy

Tolerancja żywienia enteralnego w OIT

Żywienie dojelitowe na oddziałach intensywnej terapii to standard, który wydaje się niezwykle prosty i obarczony niewielkimi powikłaniami. Jednak u osób starszych, a tych poddanych hospitalizacji jest coraz więcej może przysporzyć problemów. Warto zwrócić uwagę na kliniczne podejście do enteralnego żywienia. Ciekawie tę kwestię opisuje artykuł: Różowicz A, Rzepka A, Jakubczyk M, Kędziora-Kornatowska K, Kusza K, Tolerancja [...]

Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – DIC w OIT

DIC może być spowodowany różnymi stanami klinicznymi. Niezależnie od przyczyny charakteryzuje się wykrzepianiem wewnątrz naczyń krwionośnych, a następnie "koagulopatią ze zużycia". DIC - disseminated intravascular coagulation. Definicja Innymi słowy to patologiczna aktywacja układu krzepnięcia (wytworzenie dużej ilości fibryny, która, utrudniając przepływ krwi w mikrokrążeniu, przyczynia się do rozwoju niewydolności narządów), który przebiega w trzech fazach. [...]

Hiperglikemia – rozpoznanie i leczenie

Hiperglikemia to stan, który wymaga przede wszystkim szybkiego transportu pacjenta do szpitala. Rozpoznanie nie jest trudne, dlatego też warto przypomnieć sobie kilka faktów związanych z wyświetlanym na glukometrze stanem "HI". Czym jest hiperglikemia? To stężenie glukozy we krwi powyżej 300 mg% (choć tak naprawdę każdy wynik glikemii powyżej kryterium rozpoznania cukrzycy kwalifikuje się jako "hiper") [...]

Ośrodkowe ciśnienie żylne w OIT

Jednym z elementów monitorowania pacjenta w intensywnej terapii jest pomiar OCŻ, czyli ośrodkowego ciśnienia żylnego panującego w głównych żyłach organizmu pacjenta (w żyle głównej górnej i żyle głównej dolnej). Czym jest OCŻ? To ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ, CVP – central venous pressure) równe ciśnieniu w prawym przedsionku, które jest ważnym parametrem wydolności hemodynamicznej pacjenta (i [...]

Gazometria krwi tętniczej w praktyce RM

SOR i OIT to oddziały, gdzie często wykonuje się ocenę równowagi kwasowo-zasadowej. Warto wiedzieć nie tylko jak pobrać krew na gazometrię, ale również jak interpretować wynik, który otrzymujemy niemal od ręki. ABG Gazometria to analiza gazów we krwi tętniczej (ABG), która obejmuje pomiary pH, ciśnienia parcjalne tlenu oraz dwutlenku węgla we krwi tętniczej (rzadziej żylnej), [...]

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna jest niezwykle istotna zarówno w OIT jak i RM. Chyba pierwsze skojarzenie zawsze jest takie - respirator - intensywna terapia. Również w pracy ZRM zdarza się, że zaintubowany pacjent wymaga podłączenia respiratora, chociażby z powodu braku rąk do pracy (w zespołach 2-osobowych) lub długiego transportu. Krótkie wprowadzenie Wentylacja mechaniczna jest potrzebna w stanach, [...]